INSTALEKS

Poza wynajmem lokali mieszkalnych prowadzimy sklep stacjonarny
i internetowy z armaturą do łazienek/kuchni oraz płytkami.