Regulamin

Regulamin obiektu Noclegi przy Browarnej


Doba noclegowa

Pokoje wynajmuje się na doby noclegowe. Doba noclegowa trwa od godziny 13.00 w dniu przyjazdu do 10.00 w dniu wyjazdu. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość  powinien zgłosić do godz. 10.00, w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia w miarę posiadanych możliwości.

Zasady rezerwacji i płatności

Rezerwację pobytu Gość może dokonać: telefonicznie, w formie elektronicznej lub osobiście. Rezerwacja zachowuje ważność do godz. 19.00 w dniu przyjazdu. W przypadku nieprzybycia do obiektu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. W przypadku zamiaru późniejszego przybycia do obiektu Gość powinien zgłosić do godziny 12.00 w dniu przyjazdu. Płatność za pobyt  jest pobierana z góry w momencie rezerwacji. 

Płatności przelewem należy uiszczać na konto:

P.H.U. Instaleks

49 1240 3350 1111 00 10 355 80976

Gwarancją rezerwacji jest wniesienie opłaty w wysokości 100% wartości rezerwacji. Po otrzymaniu opłaty rezerwacja zostanie potwierdzona telefonicznie, bądź przez przesłanie wiadomości na wskazany podczas rezerwacji email. Rezerwacje wstępne, czyli takie za które jeszcze nie jest wniesiony zadatek przyjmujemy na 24h, po tym czasie te rezerwacje będą anulowane.

Warunkiem zameldowania jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości co najmniej jednego Gościa, który będzie korzystał z usługi noclegowej.

Zasady anulacji

W przypadku niedojazdu obiekt obciąży Gościa wysokością wpłaconego zadatku. Nie pojawienie się gościa w obiekcie do godziny 19:00 będzie traktowane jako rezygnacja z pobytu i będzie skutkowało anulacją rezerwacji. Obiekt obciąży gościa kosztem całego wpłaconego zadatku. Rezerwacja noclegu może być bezkosztowo anulowana w terminie do 7 dnia przed przyjazdem. Kwota wpłaconego zadatku będzie zwrócona na konto, z którego był dokonany przelew.

Zasady reklamacji

W przypadku uchybień w jakości świadczenia usług, Gość może złożyć reklamację w czasie jak najkrótszym od zauważenia uchybienia, ale nie dłuższym niż 5 dni od daty wymeldowania. Reklamacje należy składać telefonicznie podczas pobytu na numer 662019678 lub pisemnie drogą elektroniczną na adres noclegiprzybrowarnej@gmail.com. Pismo reklamacyjne powinno zawierać wystarczające informacje potrzebne do identyfikacji Gościa oraz dane kontaktowe potrzebne do odpowiedzi na reklamację oraz dokładny opis zauważonych uchybień. Udzielenie odpowiedzi na reklamację będzie w możliwie krótkim czasie, jednak nie dłużej niż 14dni od daty wpłynięcia reklamacji.

Pobyt dzieci

Dzieci w każdym wieku są mile widziane. Obiekt nie udostępnia dodatkowych łóżeczek dla dzieci. Nie jest pobierana opłata za pobyt dzieci do lat 3. Opłata za dzieci w wieku 4-18 lat będzie pobierana tak samo jak za osoby dorosłe. 

Usługi

Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze ich zgłoszenie, co umożliwi jak najszybszą reakcję. Obiekt udostępnia bezpłatnie Gościom monitorowany parking.

Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom

Warunki do pełnego wypoczynku Gościa, zachowania tajemnicy o Gościu, sprzątanie części wspólnej, wykonania niezbędnych napraw, profesjonalną i miłą obsługę.

Korzystanie z pokoju

Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę. Osoby niezameldowane w obiekcie mają prawo przebywać w pokoju hotelowym od godz. 8.00 do 20.00. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałek, żelazek elektrycznych i podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

Zasady porządkowe 

W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do 7.00. Przygotowywanie posiłków może odbywać się tylko w kuchni. Po skończonym posiłku Goście zobowiązani są posprzątać po posiłku. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w pokoju.Za zgubienie kluczy lub karty otwierającej będzie pobierana opłata 100.00zł. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz palenia. Za złamanie zakazu, Gość zostanie obciążony kwotą 200zł. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszy zasady niniejszego regulaminu.

  

Polityka prywatności

Noclegi przy Browarnej

ul. Browarna 2 96-300 Żyrardów


Polityka prywatności gościa obowiązująca od 25.05.2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych gości Noclegów przy Browarnej, obiektu znajdującego się w Żyrardowie przy ul. Browarnej 2 jest P.H.U. Instaleks z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Browarnej 2.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych.

Oto jego dane kontaktowe:

  e-mail: slawomir.konarski@instaleks.pl

 adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Noclegi przy Browarnej, ul. Browarna 2, 96-300 Żyrardów

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania rezerwacji na naszej stronie internetowej, w procesie rezerwacji bezpośrednio w obiekcie lub przy zawarciu z nami umowy na świadczenie usług.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Noclegi przy Browarnej.

Udzielenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy oznacza, że wyrażasz zgodę na wykonanie umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • świadczenia usługi zameldowania w obiekcie, rezerwacji pokoi oraz innych Twoich zamówień dokonywanych podczas Twojego pobytu,

 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Udzielenie zgody na działania marketingowe oznacza, że będziemy mieli prawo do wysyłania do Ciebie informacji o bieżących ofertach, akcjach promocyjnych, informacyjnych oraz produktach Noclegi przy Browarnej, ul. Browarna 2, 96-300 Żyrardów, na Twój adres e-mail i telefon zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę zgodnie z obowiązującym prawem:

 • imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania,

 • nr dowodu osobistego,

 • adres e-mail lub nr telefonu.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na podanie powyższych danych nie możemy zawrzeć z Tobą umowy.

Jakie masz uprawnienia wobec Firmy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

 2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
  Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia
  roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 3. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie są nigdzie udostępniane.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami zgodnie z obowiązującym prawem.

Monitoring

Części wspólne w obiekcie oraz parking są monitorowane. Administratorem nagrań jest P.H.U. Instaleks. 

Monitoring służy wyłącznie do sprawowania pieczy nad bezpieczeństwem Gości, budynku oraz samochodów zaparkowanych na parkingu.

Odnośnie przechowywania, udostępniania, przekazywania, przetważania obowiązują te same zasady co dotyczące danych osobowych oraz obowiązujące przepisy prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy jeżeli prawo nie stanowi inaczej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).